Inge Land

Wat beweegt mij?

Het is mijn verlangen om open te blijven én in ontwikkeling. Mijn belangstelling om voor aan te staan en alle nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebied te volgen is verschoven naar een zoektocht naar wat wezenlijk is. Passend bij mijn levensfase zoek ik steeds meer de verbinding met mijn eigen bron om vandaar uit een bijdrage aan anderen te kunnen leveren. Ik voel me dankbaar dat ik cliënten en/of hulpverleners mag ondersteunen om de weg te vinden naar hun bezieling. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vakmanschap, integriteit, nuchterheid en openheid voor wat nu helpend kan zijn. Ik hecht aan wat congruent en echt is. Dat betekent dat ik steeds weer bereid wil zijn alles achter me te laten wat een theorie is geworden. Liefde voor wat stroomt, op zoek naar de bron en de dynamiek van het leven.

Een benadering waarin eenvoud, diepgang, respect voor ieders eigenheid en onze plek in het grotere geheel kunnen samengaan. Het werk met familieopstellingen biedt daar een mooie vorm voor.

 

Mijmering december 2020 

Hoe er met de pandemie wordt omgegaan raakt mijn systemisch hart: zoveel angst, zoveel onzekerheid. Zoveel maatregelen om die te beteugelen met grote maatschappelijke impact in ieders persoonlijke leven én wereldwijd voor kwetsbare landen. Het virus moet weg en wel snel. Bestrijden door buiten te sluiten? Kan dat en wat zijn de gevolgen op de lange termijn en voor het grotere geheel ? En onze plek, zijn we in verwarring over onze plek? Hebben we ons uit hoogmoed of angst boven de natuur geplaatst waardoor er niets meer is wat groter is dan wij? Zijn we wees geworden en voelen we ons geen onderdeel meer in een groter geheel? Er is angst en ongeduld over hoe lang dit gaat duren en er is verwarring over wat goed is.

Lees verder