Inge Land

Nieuwsbrief

LENTE NIEUWSBRIEF 2023

Voorbij aan alle oefening, trend, inwijding, cultuur, filosofie
en religie, geloof, ideaal, hoop, worden en bereiken ligt
de spirituele eenvoud van het leven en je zelf.

De helende werking daarvan is er voor iedereen, overal en
altijd onvoorwaardelijk toegankelijk.
Auteur onbekend

Lieve mensen,

Deze lente ben ik begonnen met een voorjaarsschoonmaak van mijn website www.ingeland.nl.  Opgeruimd, korter, zo dat het aanbod gemakkelijker te vinden is. Neem maar eens een kijkje; tips en suggesties zijn welkom. Je vindt er mijn visie, data van workshops en links zodat je je gemakkelijk kunt opgeven voor de workshops en voor de supervisiegroep of de bewustwordings-groep voor inspiratie en verdieping die komend najaar weer beginnen.


Nieuw is ook de aankondiging van een workshop die ik in november samen met Bibi Schreuder ga geven voor het Bert Hellinger Instituut. Wij vonden elkaar tijdens de eerste opleiding voor Familieopstellingen in Nederland 23 jaar geleden. Nu bieden we je graag de gelegenheid om te leren van onze ervaring en van de ontwikkelingen in het systemisch werk.
De ‘Grand Old Lady’s’ workshop is op 29 en 30 november 2023 in Malden. Opgave loopt via het Bert Hellinger Instituut. 

De Inspiratiedagen zijn op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023 en gaan over het thema: Onze relatie tot het ‘Onbenoembaar Grote’. Ik heb de afgelopen tijd een ‘Don Quichot-terige’ poging gedaan om daar een mijmering aan te wijden. Alleen al een naam geven aan het ‘Onbenoembare Grote’ bleek heikel, evenals mijmeren met woorden over het Onbenoembare! Noem je het Liefde, ‘t Grotere geheel, God, Spiritualiteit, de Bron, Geloof, Mystiek, Hoger Bewustzijn? Ik wilde graag mijn besef delen dat het toch niet zonder gevolgen kan zijn als we ‘dat’, het Onbenoembare, geen passende plaats geven! 

Als opstellingen iets hebben laten zien is het wel dat alles wat erbij hoort een plek moet krijgen. Een onbekende voorouder geen plaats geven kan doorwerken in jouw leven.  Dat maakt het boeiend om te zien welke plek het ‘Onbenoembare Grote’ voor jou heeft? Zie je het, en hoe is je relatie daar dan mee? Vraagt dat om overgave, of zitten oude beelden je nog in de weg? Wil de representant van het Onbenoembare in je kruipen of staat die achter het gordijn? En hoe verhoudt zich dat allemaal tot ons geluk en onze vrijheid om er nog maar een paar grote begrippen bij te halen? Allemaal boeiende vragen waar je ook in kan verdwalen. 

Vele versies verder heb ik moeten erkennen dat het voor mij wat hoog gegrepen is om dat met geschreven woorden te benaderen. Naast dat er vast iets universeel in te ontdekken valt gaat het uiteindelijk toch steeds weer om onze heel eigen, persoonlijke relatie tot het ‘Onbenoembare’. Als we het veld van de opstellingen zien als een ruimte waar het Grotere geheel zichtbaar wordt, het ‘Onbenoembare’ zich uitdrukt, in haar eigen stille ‘taal’, is het een prachtige gelegenheid om jouw relatie daartoe te mogen waarnemen in een opstelling. 

Ik hoop dan ook dat tijdens de Inspiratiedagen, waar we het klein en persoonlijk kunnen houden, in het veld zichtbaar wordt wat je op dit moment dient en belangrijk is om ‘waar’ te nemen. 

Een heldere voorjaarsgroet,

Inge Land

NB: Mocht je iets van mijn proces willen mee krijgen, dan kun je mijn laatste versie van de Mijmering over het Onbenoembare Grote tot eind juni vinden op mijn website bij de Mijmeringen.

NIEUWSBRIEVEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

Lente Nieuwsbrief 2023

Nieuwsbrief Nieuwjaar 2023

Nieuwsbrief Herfst 2022

Nieuwsbrief lente 2021

Nieuwsbrief winter 2020

Nieuwsbrief zomer 2020

Nieuwsbrief   2020

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Nieuwsbrief herfst 2018

Nieuwsbrief zomer 2018

Nieuwsbrief zomer 2017

Nieuwsbrief herfst 2016