Inge Land

Literatuur

Het leven kent geen weg terug (boek)
Auteur: Wilfried Nells 
Uitgeverij: Het Noorderlicht

De helende kracht van de werkelijkheid
(boek)
Auteur: Wilfried Nelles
Uitgeverij : Het Noorderlicht
Op heldere wijze verwoordt hij de inzichten en ervaringen met Familieopstellingen van Bert Hellinger. Toegankelijk en als een bruggenbouwer verbindt hij het magisch aandoende Familieopstellen met wat er in de werkelijkheid gebeurt. Zowel voor mensen die het werk niet kennen als voor mensen die veel ervaring hebben geeft het een impuls tot verdieping.

De Fontein vind je plek

Auteur: Els van Steijn  UItgeverij Het Noorderlicht

Toegankelijk geschreven voor een breed publiek. De kunst is om op je eigen plek te staan en de ander zijn plek te gunnen. Zo crëeer je verbinding met je zelf en met de ander. Verbinding geeft kracht, waarmee je waardevolle doelen kunt bereiken. Sta jij stevig op jouw plek?

De Fontein maakt wijze keuzes

Auteur: Els van Steijn Uitgeverij Het Noorderlicht

Vergroot je systemisch bewustzijn en laat het jezelf goed gaan in je leven

 

Erkennen wat er is (boek)
Auteur: Gabriele ten Hovel
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Een inleiding over de achtergronden van Hellinger's werk door de kritische journaliste Gabriele ten Hovel. Een boek voor een ieder die wil weten wie Bert Hellinger is, wat hij doet en hoe hij denkt.

De verborgen dynamiek van familiebanden (boek)
Auteur: Bert Hellinger, Gunthard Weber en Hunter Beaumont
Uitgeverij: Altamira-Becht 
Een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden.
 
Opstellingenwerk, eenheidsbewustzijn in de praktijk.
Auteur: Evelien Hogeweg
Het boek is een aanrader voor ieder die geïnteresseerd is in wat opstellingen in het dagelijks leven voor de maatschappij kunnen betekenen. Heldere taal en prachtig geïllustreerd en uitgegeven. Kopen: /bestellen

Familieopstellingen (boek)
Auteur: Nick Blaser
Uitgeverij: Bres 
Over Bert Hellinger's systemische familietherapie.

Leven zoals het is (boek)
Auteur: Hellinger, Weber, Franke-Gricksch, Mahr, Schneider
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
5 mensen die aan de bron staan van het systemische werk, nemen de lezer mee in hun werkwijze, hun uitgangspunten, hun liefde en humor als ze werken met familie- organisatie- of consultatieopstellingen op het terrein waarin ze grote expertise hebben ontwikkeld.

Beelden van de ziel (boek)
Auteur: Daan van Kampenhout
Uitgeverij: Altamira-Becht 
Over de werking van de ziel in sjamanistische rituelen en familieopstellingen.

Stilte in het midden (boek)
Auteur: Bert Hellinger
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Voordrachten en verhalen van Bert Hellinger die de basis vormen van zijn systemisch werk. Voor het eerst in verzamelde vorm gepresenteerd. Ze geven een helder beeld van het wezenlijke van zijn denken en van zijn psychotherapeutische handelswijze.

Het succes van organisatie opstellingen (boek)
Auteur: Gunthard Weber
Uitgeverij: Altamira-Becht 
Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger. Het bevat de bewerkte bijdrage van een congres over de ontwikkeling van organisatieopstellingen. Twee interviews met Bert Hellinger over het opstellen van organisaties ronden dit veelzijdige boek af.

Vonken van verlangen (boek)
Auteur: Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard
Uitgeverij: Phoenix Opleidingen

Vliegen met sterke vleugels, Bert Hellinger ’s familieopstellingen als basis voor geluk (boek)
Auteur: Bertold Ulsamer
Uitgeverij: Altamira
Vliegen met sterke vleugels is een praktisch, toegankelijk en door de vele voorbeelden een levendige inleiding op Hellinger's werk.

De kunst van het helpen (boek)
Auteur: Bert Hellinger
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Het boek is samengesteld en vertaald door Margreet Mossel. Het gaat over de diepe menselijke behoefte om een ander te helpen. Helpen is een kunst en een kunde en in dit boek staan talloze recepten en tips om deze kunst te verfijnen.

Het verbindende veld, organisatieopstellingen in de praktijk (boek)
Auteur: Jan Jacob Stam
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
In dit boek zijn inzichten, voorbeelden uit de praktijk, persoonlijke ervaringen en theoretische omkadering van vijf jaar werk met de systematische benadering van werk -en organisatievragen bijeengebracht.

De maat van het hart (boek)
Auteur: Bert Hellinger
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Bert Hellinger heeft in dit boek 63 korte therapeutische interventies gedocumenteerd. Ze laten zich lezen als korte verhalen. Sommige woelen iets los, andere zijn opbeurend, sommige zijn vol dramatiek en andere weer beschouwend en stil.

De wijsheid is voortdurend onderweg (boek)
Auteur: Bert Hellinger
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Het boek geeft een compleet, helder en geordend overzicht van Hellinger‘s werk. Daarmee is het te gebruiken als naslagwerk dat de lezer inzicht verschaft in de achtergronden, samenhangen en verbanden van het systemisch werk.

Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien (boek)
Auteur: Ursula Franke
Uitgeverij: Het Noorderlicht 
Een heel praktisch boek over hoe je kunt werken met opstellingen in sessies van een uur, in een-op-eensituaties, en niet te vergeten: opstellingen in de innerlijke voorstelling. Geschreven door een allround therapeute die ook andere benaderingen integreert.

Kind en Familie lot (boek)
Auteur: Ingrid Dykstra
Uitgeverij: Noorderlicht 
Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief. Een goed boek om te zien hoe systemisch werk in een therapeutische setting, zonder steeds opstellingen te doen, toepasbaar is.

Symbiose en Autonomie (boek)
Vroegkinderlijke Trauma’s Bevrijding van trauma angst en onmacht De verborgen boodschap van psychische stoornissen
Auteur: Franz Ruppert
Uitgeverij Akasha

De praktijk van familieopstellingen (boek)
Auteur: Gunthard Weber
Uitgeverij: Altamira Becht 2002