Inge Land

Aanbod familieopstellingen

 

 

OPEN WORKSHOP(S) FAMILIEOPSTELLINGEN: Voor ieder die belangstelling heeft, een eigen vraag wil inbrengen of het werk wil leren kennen. Zie voor de data de agenda.
Kosten €295 inclusief lunch, koffie en thee.
Partner of ouder die meekomt samen €425 en geen opstelling wil.

Sessie Systemische coaching/ individuele Familieopstellingen
Voor mensen voor wie het werken in een groep belemmerend werkt, of een vraag hebben die ze graag systemisch willen onderzoeken. 
Kosten ...... (€225) of worden in het eerste consult afgestemd.

FAMILIEOPSTELLINGEN INCLUSIEF:
Een familieopstelling kan een bijzondere maar ook ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is goed om na te gaan of dit wel iets voor je is. Deze formule biedt je de gelegenheid om in een consultatiegesprek vooraf te onderzoeken of het passend is om aan een familieopstelling deel te nemen. Als je vraag een goede indicatie is neem je deel aan twee tweedaagse workshops, waarin je rustig het goede moment kunt vinden om je eigen vraag in te brengen. Meestal leer je de eerste workshop het werk kennen en doe je de tweede keer een eigen opstelling. Je hebt een nagesprek kort na de opstelling of na enkele maanden. Je kunt je hiervoor opgeven bij het secretariaat.
Kosten: € 795,- (Indien het beperkt blijft  tot een consultatie gesprek: € 145,- ) Tijd: 2 gesprekken en 2 workshops van 2 dagen.

VERDIEPINGSCURSUS: (6 blokken van 2 dagen)

De Verdiepingscursus is voor een ieder die zich verder door dit werk wil laten raken. Het biedt ervaring en inspiratie over de existentiële thema’s die onze ziel raken zoals ‘leven en dood’, ‘schuld en onschuld’, ‘man en vrouw’, zingeving en waarden. Met behulp van opstellingen van eigen thema’s  maken we intensief kennis met de achtergrond en werkwijze van het systemisch werk in een vaste groep (vraag info aan of zie bij documentatie).

Kosten: € 2400,-

TWEE DAAGSE LIP-OPSTELLINGEN, "Levens Integratie Proces opstellingen".


Afgelopen december heb ik samen met Coen Aalders Het seminar de 'Levens Integratie opstelling' van Nelles georganiseerd. Deze workshop werd door de deelnemers als heel waardevol ervaren. Indrukwekkend, fascinerend, aanrakend, nog steeds doorwerkend, ook logisch, eenvoudig en soms wat statisch. Deze opstellingsvorm begint zijn weg te vinden bij de Nederlandse opstellers. Sinds september 2017 organiseer ik zelf 2-daagse LIP-Opstelling. Bert Hellinger heeft ons de werking van de ziel en de grote werking van de liefde in al zijn facetten laten voelen. Nelles gaat daar op verder. Met deze "fenomenologische psychologie" komt hij in hetzelfde domein als Otto Scharmer met Theorie U. Om verder te kunnen kijken dan onze actuele kennis, dan onze huidige overtuigingen, moeten we in staat zijn om deze weer los te laten, ons met een open hart te verbinden met het veld zodat de nieuwe realiteit die zich aandient op ons af kan komen. Benieuwd?www.linkedin.com/pulse/een-groter-bewustzijn-beter-coen-aalders

Bij een LIP opstelling gaat het om de relatie die we met ons zelf hebben. Deze is fundamenteel omdat zij zich weer uit in de relatie die we met de ander en de wereld aangaan. De relatie tot ons zelf onderzoeken we in deze opstellingsvorm door een representant op te stellen voor ons "Zelf in de baarmoeder" onze "Kern", onze unieke eigenheid en ons daarvoor open te stellen, haar te erkennen, en te integreren. Vervolgens zien wij de ontwikkeling in de loop van de verschillende levensfasen: kindertijd, onze jeugd en de verschillende fasen van de volwassenheid. Dat vraagt om integratie. Immers die tijd is geweest en tegelijk is het er nog, kunnen we zomaar vanuit ons kind of onze puber reageren. Als we met deze stadia in ons zelf, in vrede leven, brengt dat zielenrust. Het werkt door in onze relatie tot de ander, omdat ze de blauwdruk is van alle relaties ook die tot tot de werkelijkheid. Houden we van ons zelf met al onze tekortkomingen, dan kijken we ook met milde ogen naar de ander. Beoordelen we ons zelf, dan kruipen de oordelen onder onze huid en komen naar buiten in hoe we met anderen omgaan. Met alle gevolgen binnen onze relaties met de ander. Dat maakt relaties met anderen ook zo boeiend. Zonder spiegel zien we onszelf niet.

Kosten € 295,- inclusief lunch koffie en thee

EENDAAGSE WORKSHOP: LIP VOOR PAREN

In een relatie komen de twee individuele levensstromen samen én twee levenspotenties. We kijken daarin naar de individuele en gezamenlijke levensgeschiedenis, het individuele potentieel en het gezamenlijke potentieel. Twee perspectieven komen samen. Hoe ben je zo geworden als je nu bent door de ervaringen uit het verleden alleen en samen en waar wil je naar toe groeien? Wat roept jou, jullie??

Kosten €150,- per persoon

OPSTELLINGEN-MIDDAG VOOR OUDERS MET VRAGEN OVER HUN KIND

Een workshop speciaal voor ouders (of verzorgers), die een vraag hebben over hun kind. Het kind mag, maar hoeft niet zélf aanwezig te zijn bij deze opstellingsdag. Na overleg en aanmelding kom je op een wachtlijst totdat er voldoende aanvragen zijn. Dan organiseer ik een middag met representanten, meestal op een vrijdag.

Kosten: € 315,- per kind plus ouders


OPSTELLINGEN OP AANVRAAG:

Heb je een vraag die je graag met een groep representanten wilt opstellen maar een tweedaagse is daar niet geschikt voor, dan kun je in een apart samengestelde groep een opstelling doen. Dit kan zowel een persoonlijke vraag betreffen als een werk of supervisievraag.

Of je nu werkt in de hulpverlening, het onderwijs of een organisatie, we functioneren altijd in een veld van dynamieken. Een veld dat onder andere gevormd wordt door de biografie van de organisatie, door de menselijke relaties, verschillende belangen en doelen en de blinde vlekken waar we soms ongevraagd of onbewust in verzeild raken. Wanneer we daar ingezogen raken, kunnen we ernstig belemmerd worden in onze bewegingsruimte en stagneert de ontwikkeling van de organisatie of die van ons. Hoe vinden we weer onze bewegingsvrijheid terug en inspiratie om er mee om te gaan? In een gewone supervisie kijkt iemand min of meer over je schouder mee, stelt nieuwe vragen en creëert ruimte.

Met een opstelling raadpleeg je de diepte en daarmee ook de geschiedenis van het systeem. Je gaat op zoek naar de onderliggende dynamiek die verstoord is. Daarmee creëer je ruimte voor nieuwe bezieling. 

Betreft je vraag een grotere organisatie dan zal ik je doorsturen omdat ik geen ervaring heb als organisatieadviseur. Ik werk graag binnen een voor mij bekend terrein. Loopt je in een cliëntsysteem vast en zoek je nieuwe openingen dan kunnen we samen in een voorgesprek de vraag verhelderen en de mogelijkheden van een opstelling bespreken.

Blijkt een opstelling zinvol dan zal deze met neutrale representanten in een veilige setting plaats vinden.

Kosten: in overleg, afhankelijk of ik 2 vragen kan combineren en afhankelijk van de voorbereidingstijd/voorgesprek). 

CURSUS FAMILIEOPSTELLINGEN OP AANVRAAG:
Ik begeleid ook workshops systeem-, LIP- en familieopstellingen die je zelf wilt organiseren, b.v. in je eigen intervisie- of opleidingsgroep. Zo geef ik al jaren in het Boswijkinstituut de module Familieopstellingen. Neem contact op om tot een juiste afstemming te komen.
Kosten: In overleg en afhankelijk van de doelgroep.