Inge Land

Inge Land “Life Integration Process” (LIP)

DATA: 

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019

Eendaagse LIP voor echtparen: vrijdag 13-04-2019 (vol)

In december 2016 heb ik samen met Coen Aalders Het seminar de 'Levens Integratie opstelling' van Nelles georganiseerd. Deze workshop werd door de deelnemers als heel waardevol ervaren. Indrukwekkend, fascinerend, aanrakend, nog steeds doorwerkend, ook logisch, eenvoudig en soms wat statisch. Deze opstellingsvorm zal zeker zijn weg vinden bij de Nederlandse opstellers. Bij mij daalt het verder in en inspireert mij om hierin mijn eigen vorm te vinden. Dit heeft tot gevolg dat ik zelf regelmatig een 2-daagse LIP-Opstelling organiseer. Bert Hellinger heeft ons de werking van de ziel en de grote werking van de liefde in al zijn facetten laten voelen. Nelles gaat daar op verder. Met deze "fenomenologische psychologie" komt hij in hetzelfde domein als Otto Scharmer met Theorie U. Om verder te kunnen kijken dan onze actuele kennis, dan onze huidige overtuigingen, moeten we in staat zijn om deze weer los te laten, ons met een open hart te verbinden met het veld zodat de nieuwe realiteit die zich aandient op ons af kan komen. Benieuwd?www.linkedin.com/pulse/een-groter-bewustzijn-beter-coen-aalders

Wat voor mij zo kloppend voelt is dat alles steeds weer draait om de oprechte relatie met ons zelf, iets wat we, in onze betrokkenheid bij de wereld, zo gemakkelijk over het hoofd zien. De relatie tot ons zelf begint met de ontmoeting tussen enerzijds wie we nu zijn als volwassene en ons "Zelf in de baarmoeder" onze "Kern", onze "Ziel", onze unieke eigenheid. In deze opstellingsvorm worden we uitgenodigd om ons voor die "Kern" open te stellen, haar te erkennen, en te integreren. Vervolgens zien wij de ontwikkeling in de loop van de verschillende levensfasen: kindertijd, onze jeugd en de verschillende fasen van de volwassenheid. Dat vraagt om integratie. Immers die tijd is geweest en tegelijk is het er nog. Als we met deze stadia in ons zelf in vrede leven, brengt dat zielenrust. Het werkt door in onze relatie tot de ander. De relatie tot ons Zelf wordt immers gespiegeld in de relatie tot de ander en tot de werkelijkheid. Houden we van ons zelf met al onze tekortkomingen, dan kijken we ook met milde ogen naar de ander. Beoordelen we ons zelf, dan kruipen de oordelen onder onze huid en komen naar buiten in hoe we met anderen omgaan. Met alle gevolgen binnen onze relaties met de ander. Dat maakt relaties met anderen ook zo boeiend. Zonder spiegel zien we onszelf niet.

Kosten: € 275,- per persoon inclusief lunch, koffie en thee. LIP voor Paren € 150,-per persoon.
Plaats: De Vuurvlieg, 2de Oude Heselaan 179a
Aanmelden voor de workshops: Via het inschrijfformulier op deze website of via het secretariaat 024-3788738, bereikbaar van maandag t/m woensdag tussen 9.00 en 13.00 uur.