Inge Land

Nieuw Aanbod

Aanbod

De indeling in verschillende opstellingsvormen is voor mij aan het veranderen. Ik voel me graag vrij om die opstellingsvorm te laten ontstaan die past bij jouw thema en bij hetgeen  in de groep resoneert. 

In een Familieopstelling is de blik vooral gericht op de relatie tussen jouw thema en de geschiedenis en trauma’s van je ouders en voorouders. In een LIP (levens integratie proces) opstelling gaat de aandacht naar het durven ‘waar’ nemen van de relatie die je met jezelf hebt. De relatie met je zelf is essentieel. 
Zij vormt de blauwdruk voor de relatie tot de ander, tot het Leven. In Levensvragen-opstellingen staan vragen centraal die te maken hebben met keuzes, met ziekte of met andere voor jou belangrijke levenskwesties.

In het aanbod heb ik wel onderscheid gemaakt tussen Opstellingen en Inspiratiedagen, maar in alle Opstellingen-workshops is dus ruimte voor een oprechte vraag of belangstelling die kan uitmonden in een Familieopstelling, een Levensvraag-opstelling of een LIP- of lemniscaatopstelling.  Bij de Inspiratiedagen-workshops is dat ook zo maar heb ik een thema als uitnodiging en inspiratie toegevoegd. Bij de aanmelding kun je aangeven waar jouw interesse naar uitgaat: Familieopstelling, LIP, Levensvraag en ook of je wilt kennismaken of een opstelling wilt doen. 

 • Data open workshops:

Inspiratiedagen:
Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2023
Thema: Verantwoordelijkheid, missie en overgave 

Opstellingen LIP en Familieopstellingen:
Woensdag 22 en donderdag 23 februari 2023  

Opstellingen LIP en Familieopstellingen:
Woensdag 26 en donderdag 27 april 2023  
Met speciale ruimte voor de LIP-opstelling

Inspiratiedagen:
Zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023
Thema: Onze relatie tot het Grote ‘onbenoembare’

Opstellingen LIP en Familieopstellingen :
Donderdag 13 en vrijdag 14  juli 2023  

Opstellingen LIP en Familieopstellingen:
Vrijdag 1 zaterdag 2 september 2023 

Opstellingen LIP en Familieopstellingen:
Vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2023  
Met speciale ruimte voor de LIP-opstelling

Opstellingen LIP en Familieopstellingen:
Vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2023

Tijd: van 9.30 uur – 17.00 a 17.30 uur. 

Kosten twee dagen: €295,- inclusief koffie, thee en lunch.  

Aanmelden: agenda, inschrijfformulier

 • CONSULT, EEN JAARTRAJECT Heb je belangstelling voor een consult of een jaartraject (5 gesprekken verdeeld over een jaar) ? Laat het me weten door een mailtje naar info@ingeland.nl  Je kiest ervoor om in één jaar 3 of 5 gesprekken met mij te hebben die je ondersteunen in je proces. De gesprekken zijn onafhankelijk van de waan van de dag. Je hoeft niet een vraag of probleem te hebben. We staan samen stil bij wat er speelt, in de relatie met je zelf, met het leven, je werk, je bezieling. Een vinger aan de pols, een ondersteuning en verdieping. Daarin kun je kiezen om ook een Familieopstellingen workshop te volgen die je proces kan verdiepen. Je beschouwt of neemt mij voor dat jaar als mentor, begeleider. Na een jaar kijk je of je dat opnieuw wilt. Kosten 5 gesprekken: €500,-. Als de werkgever betaald is het bedrag €700,-

  INDIVIDUELE FAMILIEOPSTELLINGEN
  Familieopstellingen kun je ook individueel doen. We onderzoeken eerst je vraag, verlangen of thema, die als leidraad van de opstelling dient. Je stelt de mensen of aspecten van een systeem op met poppetjes. Samen onderzoeken we dan wat het uitdrukt en wat er nodig is. Verrassend hoe diep dit raakt en iets in je zelf in beweging kan brengen.  
  Kosten: €225 of €175 naar draagkracht. Aanmelding via info@ingeland.nl 

  SYSTEMISCHE SUPERVISIEGROEP
  De nieuwe groep start op woensdagmiddag 13 september 2023.

Als therapeut, coach of trainer staan we, in onze relatie met een cliënt of groepen, er regelmatig alleen voor. Wat doen we als we vastlopen, ons onvrij voelen, er tegen op zien? Wat speelt er en hoe vragen we hulp als we bv. te maken krijgen met overdracht en tegenoverdracht? We resoneren immers op het veld van de cliënt en de groep. En die wil geholpen worden en wij worden uitgenodigd en verleid tot helpen en oplossen. Soms raak je ingezogen. Op wiens plek ben je per ongeluk terecht gekomen? Wat is eigenlijk je goede plek als coach in dit systeem? Wat is voor deze cliënt nu nodig en wat zie je misschien niet? Een systemische benadering en ervaring met opstellingen verbreden ondersteunen en inspireren. En verzoenen met iedere fase van het proces: van de cliënt én van onszelf.

In intervisie steun je elkaar, in supervisie met gelijkgestemden leer je van een senior. Inge is één van Nederlands meest vooraanstaande systemische opstellers en coaches. Zij vat haar manier van werken als volgt samen: 'Door fenomenologisch waar te nemen vallen me andere dingen op, zie ik de levensvragen in een groter verband en worden nieuwe invalshoeken geboren. Met als gevolg dat we de grote stroom van het leven weer toelaten en ons eigen leven weer mogen omarmen'.

Werk je als therapeut, coach of trainer en wil je het systemisch werk meer integreren? En zou je graag willen deelnemen aan een doorlopende supervisie groep? Dan heb je nu de mogelijkheid om casuïstiek vanuit je eigen praktijk in te brengen. Zie voor data en kosten de agenda.

De systemische supervisiegroep veronderstelt minstens een persoonlijke ervaring met en enige kennis van systemisch werk, bv. een boek gelezen of enkele cursussen gevolgd. Doorslaggevend is je verlangen om vanuit je werk als therapeut, coach of trainer het systemisch werk meer te integreren.

Begeleiding: Inge Land

Data: :
3 september 2023

Aanmelding en informatie: www.devuurvlieg.nl

 • SYSTEMISCHE BEWUSTWORDINGSGROEP
  De nieuwe groep start op donderdagavond 21 september 2023.

  In deze groep zal ruimte ontstaan om de systeemdynamiek van je thema's op een diepere laag te verkennen en zich te laten ontvouwen. De opstellingsvorm biedt je de gelegenheid om je waarneming steeds meer te ontwikkelen en je te laten verwonderen en raken. Zo, dat je steeds meer de systemische processen die ons leven kunnen beïnvloeden, kunt gaan onderscheiden van de psychologische processen. Ze vragen om een andere benadering. 

In vergelijking met de supervisie groep ligt het accent breder en kun je zowel werk als maatschappelijk als persoonlijk gerelateerde vragen onderzoeken.

De systemische bewustwordingsgroep veronderstelt een persoonlijke ervaring met systemisch werk én het verlangen om meer vanuit zielsniveau te leven en je open te stellen voor het veld dat ontstaat door opstellingen. 

Begeleiding: Inge Land

Data
: start op 21 september 2023

Aanmelding en informatie, www.devuurvlieg.nl

 • LEMNISCAAT LIP OPSTELLINGEN krijgt ruimte binnen de workshops waar LIP speciale ruimte krijgt. 

  In mijn workshops benoem ik vaak de verschillende polen in ons zelf om o.a. het verschil aan te geven tussen psychotherapie en Familieopstellingen. Aan de ene kant de Persoonlijkheid waarmee we denken en doen. Aan de andere kant de Ziel waarin we voelen en zijn. Zo vinden we de tegengestelde polen overal. Ook in ons zelf. Binnen en buiten, leven en dood, donker en licht, stilstand en beweging, liefde en haat, bewust en onbewust. Hoe speel jij met die verschillende polen door je leven heen? In een LIP-opstelling kijken we naar het Leven in al zijn fasen. Van de conceptie, ons zaadje, tot de volwassene die we nu zijn.

In de ‘Lemniscaat Lip-opstelling’ onderzoeken we schoorvoetend wat ontstaat als we voorbij het mysterie van de dood gaan en de cirkel (o) waarin de levensfasen staan opgesteld uitbreiden naar een lemniscaat (8), symbool voor een oneindige beweging.

De beweging bij een lemniscaat gaat door het middelpunt waar de twee cirkels elkaar raken: door de stilte van het niet weten naar de ruimte vóór de conceptie en het leven, en voorbij de dood. Een voor ons onbekende, toegedekte ruimte. Een wellicht vergeten ruimte? Kunnen en mogen we daarin wetend aanwezig zijn?

Tastend gaan we bewegen, schoorvoetend onderzoeken, we laten ons verrassen en inspireren door wat dat ons brengt. Steeds weer door het lege midden van het nu. In dat lege midden, in die open ruimte waar alles aanwezig is, omgaan met de schroom voor het nieuwe, de verwarring voor wat we niet kennen en misschien worden we verrast door een transformatie.