Inge Land

Praktische infomatie

Individuele gesprekken € 115,- 60 minuten
Individueel consult Familieopstelling: € 160,- 90 minuten
Partner relatietherapie: € 150,- 75 minuten
Supervisie: € 125,- 60 minuten

Het verzoek is om de kosten voor een intake/consultatiegesprek ter plaatse te voldoen (€ 115). U krijgt een kwitantie toegestuurd. De kosten voor vervolggesprekken zijn afhankelijk van de duur van de gesprekken die wordt afgesproken. 

Vergoeding zorgverzekeraars

ALs u een aanvullende verzekering heeft vergoeden zorgverzekeraars meestal een gedeelte van de therapie. Dit kan omdat ik lid ben van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Zie hiervoor uw eigen  verzekeringsvoorwaarden.

Mijn gegevens

NVPA registratienummer: 100541
RBCZ Licentienummer: 204668R
Persoonlijke  AGB code: 94-002930
Praktijk AGB code: 94-02482
KvK-nummer: 09102145 

Beroepsverenigingen waar ik lid van ben: 

Het NVPA het Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
Lid van de Koepel, een groep van 130 psychiaters en psychotherapeuten die DBC vrije praktijken voeren; zie www.dbcvrij.nl

Privacy verklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG) van toepassing.De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. In de Privacy verklaring die je “hier” kunt lezen staat welke gegevens ik opsla, waarvoor en wat ik er mee doe.

“Als lid van de NVPA beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.” Je kunt dan deze download erbij vermelden: Reglement Geschillencommissie.

‘Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsorganisatie NVPA