Inge Land

Wat zijn familieopstellingen?

Een opstelling is voor iedereen die het voor het eerst meemaakt een wonderlijke ervaring. Het vindt doorgaans plaats in een groep waarbij je aan de hand van een persoonlijke vraag/thema andere mensen uitnodigt uit de groep om stand-in/representant te zijn. Zij vervullen op verzoek de rollen van mensen uit je familie of andere aspecten van je vraag zonder dat ze enige informatie ontvangen over deze mensen. Je ziet ineens de onderlinge verbindingen, ook wel de dynamiek genoemd. Daar staan dan je vader, je kind, je verlangen, je symptoom of je werk. De representanten kunnen verrassend genoeg voeling krijgen met het onderliggende krachtenveld van diegene of datgene wat ze representeren. Ze voelen wat daar gebeurd is en niet eerder is gevoeld of gezien. Het kan helend zijn om erkenning en aandacht te geven aan wat verborgen, toegedekt is geweest. Met het zien en het voelen gaat die gestolde werkelijkheid ontdooien, bewegen en wordt transparanter. Dit werkt bevrijdend en daarmee helend. Je kunt zelf in je eigen opstelling staan waardoor je het van binnen uit beleeft of een representant kiezen waardoor je het van buiten af kunt waarnemen. De begeleider faciliteert de opstelling en voegt soms elementen of personen toe waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan of zichtbaar wordt.

Waartoe?                                                                                                                                           Soms is het moeilijk om open te staan voor het leven zoals het zich aandient. Als we ons afsluiten, verliezen we het contact met ons zelf, ons lichaam en de mensen om ons heen. We ontwikkelen illusies over hoe het leven en wij moeten zijn, leven minder in het nu en daarmee in de werkelijkheid. Dit beïnvloedt onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en er is geen uitwisseling meer met het leven. Dat leidt tot verlies van levensvreugde. Deze zoektocht naar geluk en innerlijke vrede vraagt een openheid en verbinding met ons zelf en de wereld. Familieopstellingen ondersteunen dat proces.

Voor wie?                                                                                                                                                  Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een vraag of verlangen heeft waar hij/zij met zijn bewuste denken niet verder mee komt en dit met een Familieopstelling wil onderzoeken. Een vraag kan gaan over een diep persoonlijke probleem, een gezondheidsthema, of een vraag binnen de werksfeer of je relaties. Vaak zijn het thema’s die stagneren en met therapie of coaching onvoldoende in beweging zijn gekomen. Dan kan het raadzaam zijn om naar de systeemlaag te kijken.
Mensen die beroepshalve of op een andere manier belangstelling hebben zijn  uiteraard ook van harte welkom.